Fasaderstvo

Fasada je ogledalo vsake hiše. Primerna toplotna izolacija zunanjih sten je najpomembnejši korak na poti k energetski učinkovitosti objekta. Objekt zaščiti pred zunanjimi vplivi in tako zagotavlja estetski izgled.
Vizualno jo zaznamujeta struktura ter barva izbranega zaključnega sloja. S posebno obdelavo ter različno velikostjo zrn v zaključnih ometih lahko strukturo fasade povsem spremenimo. Kvalitetna fasada je v času podnebnih sprememb, naraščajočih cen energije in omejenih virov energentov zelo pomembna. Ustrezna fasada je ključna za vsakega odgovornega lastnika objekta. Slabo izolira objekt lahko na različnih mestih izgublja veliko energije. Preko fasadnega ovoja lahko izgubimo do 40 % energije. Kvalitetna toplotna obnova fasade in zamenjava starih oken z novimi zmanjša stroške ogrevanja do 60%.
Z vgradnjo fasadnega sistema ne znižujemo le stroškov porabljenih energentov, temveč tudi bistveno izboljšamo kvaliteto bivalnega okolja. Slaba toplotna izolacija objekta je vzrok za nekvalitetne bivalne pogoje tako poleti kot tudi pozimi.

Najpomembnejša dejavnika za dobro počutje v objektu sta temperatura in relativna zračna vlažnost. Idealna temperatura zraka v hiši je 21°C, zračna vlažnost pa med 40 in 65 %. Temperaturna razlika med zrakom in stenami v notranjosti hiše naj ne bo večja od 2°C.

Toplotno ugodje objekta je zelo pomembno, odvisno pa je predvsem od primerne temperature in njene porazdelitve po prostoru. Temperaturno udobje ni odvisno zgolj od temperature zraka, pomembnejša je razlika v temperaturi zunanjih sten (na notranji strani) in ogretega zraka v prostoru. Ključno vlogo pri tem pa ima primerna toplotna izolacija-fasada objekta.
Primarna naloga fasade je onemogočiti prehod toplote med zunanjim in notranjim delom hiše in tako preprečiti toplotne izgube objekta. Fasada omogoča dodaten toplotni upor gradbeni konstrukciji. Varuje pred vremenskimi vplivi in onemogoča toplotne mostove. Danes se dobro zavedamo, da neizolirane ali slabo izolirane stavbe pomenijo veliko izgubo energije potrebne za ogrevanje oz. hlajenje objektov zato so take fasade povsem nesprejemljive.

Z vgradnjo toplotno izolacijskega sistema se odločite za učinkovito rabo energije. Naložba se povrne v zelo kratkem času, odvisno od debeline vgrajenih izolacijskih plošč ter klimatskih razmer. Pomeni pa tudi bistveno manjšo obremenitev za okolje.

Fasadne sisteme razlikujemo po lastnostih izolacijskih materialov, fasadnih lepilih in zaključnih slojih le ti pa omogočajo trajnost celotni konstrukciji stavbe..

Naloge fasade:

  • zvočna izolativnost
  • toplotna zaščita
  • estetska funkcija
  • požarna zaščita
  • zdravo bivalno okolje
  • manjša poraba energentov