Inženiring

Vse storitve inženiringa izvajamo s strokovno usposobljenimi sodelavci in zunanjimi sodelavci, s katerimi uspešno sodelujemo več let. Med nami so specializirani in v praksi preizkušeni strokovnjaki z vseh področij.

Gradbeni nadzor nad gradnjo
Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del opravljamo z redno prisotnostjo na gradbišču v smislu stalne kontrole nad:

  • količino izvedenih gradbenih del,
  • kakovostjo izvedbe gradbenih del, gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav
  • usklajevanjem del vseh udeležencev pri gradnji,
  • nadzor nad uresničevanjem investicijskih programov,
  • nadzor nad izvedbo v skladu z zahtevami posameznih soglasodajalcev,
  • spoštovanjem dogovorjenih rokov izgradnje,
  • nadzorom nad izvedbo v skladu z zahtevami in pogoji izdanega gradbenega dovoljenja.